Lekiantysis laivas (1956m.)

Apimtis – 22 psl.

[btn text=”Atsiųsti šią knygą PDF 1,8 MB” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/06/Lekiantysis-laivas-Lietuvių-Liaudies-Pasaka.pdf” target=”_blank”]

Kategorija:

Autorius

Liaudies kūryba