Vytautas Didysis (1988 m)

Apimtis – 319 psl.

Atsiųsti šią knygą PDF 21,4 MB

Pratarmė, viršelis ir apipavidalinimas : Vyriausioji enciklopedijų redakcija
Parašė: A. Šapoka, Z. Ivinskis, V. Dėdinas ir kt.

Autorius

Liaudies kūryba