Informacinė visumos prigimtis – Aleksandras Žarskus 2022-06-02

214

Paveikslas: Kazys Šimonis,

„Vaikelio rūmai“

(kart., temp., XX a. 3 deš.)